Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+  | 

Wsparcie dla uczniów i rodziców


Instytucje i osoby, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Gomulińskiego 2
05-831 Pruszków,
tel. 22-758-68-29

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Drzymały 30,
05-831 Pruszków,
tel. 22-738-15-04

Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie:

  • psycholog Agnieszka Jaślikowska, tel. 22-729-82-74 (środa 16-19, piątek 10-13), NOK wejście od strony ronda Armii Krajowej
  • psychoterapeuta/mediator Marek Mietelski, GOPS, tel. 22-739-73-20
  • psycholog dziecięcy, Beata Nasiadka, tel. 22-739-73-11, Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe Tęcza

Zespół Ośrodków Wsparcia

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 24
05-820 Piastów
tel. 22-753-45-56

Telefony zaufania

  • 116 111, 116.111.pl – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
  • 800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
  • 800 120 002, www.niebieskalinia.org – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
  • 801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki-Narkomania” dla dzieci i dorosłych Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Deklaracja dostępności   |   Projekt i realizacja: 10M