Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+  | 

Klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna rekrutacji do szkoły

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn, tel.(22) 739 96 90, email: liceum@nadarzyn.pl
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych Iwony Obarzanek: e-mail: iod@cbi.org.pl.
 3. Dane osobowe kandydata oraz opiekunów prawnych kandydata do Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie:
  1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; w związku z prowadzoną rekrutacją do Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie;
  2. mogą zostać udostępnione organowi założycielskiemu do Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie, którym jest Gmina Nadarzyn, podmiotom prowadzącym obsługą administracyjno-organizacyjną do Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie a w zakresie imienia i nazwiska zostaną opublikowane na liście zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów a następnie przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.
  3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 4. W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, którego spełnienie jest niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji.
©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Deklaracja dostępności   |   Projekt i realizacja: 10M