Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+  | 

Terminarz roku szkolnego 2022/2023


Terminarz roku szkolnego 2022/2023

 

I półrocze 01.09.2022  - 18.01.2023r.

II półrocze kl. IV 19.01.2023 – 28.04.2023r.

II półrocze kl. I-III  19.01.2023 – 23.06.2023r.

 

Terminarz klasyfikacji

 

14.12.2022 – wystawienie przewidywanych ocen na I półrocze

16.01.2023 – wystawienie ocen na I półrocze

18.01.2023 – klasyfikacja śródroczna

10.02.2023 – termin poprawy ocen ndst za I półrocze

05.04.2023 - wystawienie ocen przewidywanych rocznych  kl. IV

24.04.2023 - wystawienie ocen rocznych kl. IV

26.04.2023 – klasyfikacja końcowa kl. IV

05.06.2023 - wystawienie ocen przewidywanych rocznych kl. I, II, III

16.06.2023 - wystawienie ocen rocznych kl. I, II, III

20.06.2023 – klasyfikacja roczna kl. I, II, III

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

31.10.2022 – poniedziałek przed Dniem Wszystkich Świętych

02.11.2022 – środa po Dniu Wszystkich Świętych

22.12.2022 – czwartek przed przerwą świąteczną

02.01.2023 – poniedziałek po Nowym Roku

02.05.2023 – wtorek przed Świętem Konstytucji 3-go Maja

04-05; 08-09.05.2023 – czwartek-wtorek egzaminy maturalne(4 dni)

09.06.2023 – piątek po Święcie Bożego Ciała

 

Zimowa przerwa świąteczna

  23-31.12.2022

 

Ferie zimowe  

 13.02-25.02.2023

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 06-11.04.2023


Więcej informacji:

Dzwonki
©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Deklaracja dostępności   |   Projekt i realizacja: 10M