Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+  | 

MEN i ORE przypomnienie: UPŁYWA TERMIN REJESTRACJI na BEZPŁATNE seminarium ws. doradztwa zawodowego w PiasecznieSZANOWNI PAŃSTWO!

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM   „Razem na rzecz rozwoju regionu. JST partnerem we wdrażaniu doradztwa zawodowego w systemie oświaty”, które odbędzie się 07.06.2018 R. W PIASECZNIE.

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ przygotowuje ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DORADZTWA ZAWODOWEGO, które według zapowiedzi ma wejść w życie 1 września 2018 roku. 

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI, jednostka MEN, organizuje seminarium dla przedstawicieli JST poświęcone omówieniu rekomendacji do projektu, istotnej roli samorządów terytorialnych w jego wprowadzaniu oraz prezentacji materiałów wspierających szkoły w realizacji zadań wynikających z tego rozporządzenia.

LINK REJESTRACYJNY BĘDZIE AKTYWNY DO 06.06.BR [2] . Zależy nam na Państwa uczestnictwie ponieważ materiały, które przekazujemy są dużym wsparciem dla szkół przy wdrażaniu nowych zapisów Prawa Oświatowego, tj. WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWYCH GODZIN Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS 7 I 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ  (PO 10 GODZIN NA KAŻDY ODDZIAŁ).

UCZESTNICTWO W SEMINARIUM NALEŻY ZGŁOSIĆ ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ON-LINE (LINK PONIŻEJ)

http://formularze.ore.edu.pl/index.php/359488?lang=pl

_Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość skierowania osoby nie będącej stricte pracownikiem gminy (np. pracownik szkoły lub innej placówki), wtedy należy wypełnić załącznik (delegowanie przedstawiciela JST) dla tej osoby i przesłać skan na maila__ __joanna.saska-dymnicka@ore.edu.pl lub magdalena.ciezkowska@ore.edu.pl _

_Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (14) decyduje kolejność zgłoszeń._

_W załączeniu przekazuję harmonogram spotkania i delegowanie przedstawiciela JST._

_W przypadku gdyby mieli Państwo pytania proszę o kontakt na bezpośredni nr. telefonu 22 345 37 91_

_ _

_W PROGRAMIE SEMINARIUM PRZEWIDZIANO__:_

· _prezentację ram prawnych doradztwa zawodowego w systemie oświaty (w tym projektu nowego rozporządzenia) oraz zasobów wspomagających organizację i realizację doradztwa zawodowego;_

· _przedstawienie − połączone z dyskusją i wymianą doświadczeń − przykładowych rozwiązań i dobrych praktyk sojuszników i partnerów samorządów terytorialnych we wdrażaniu doradztwa w systemie oświaty oraz efektywnego doradztwa zawodowego jako szansy na rozwój regionu._

_ _

_KAŻDY UCZESTNIK SEMINARIUM OTRZYMA EGZEMPLARZE:_

A) ZESTAWU PROGRAMÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO ZAWIERAJĄCEGO PROGRAMY:

* preorientacji zawodowej dla przedszkola
* orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej
* orientacji zawodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej
* doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej
* doradztwa zawodowego dla branżowych szkół
* doradztwa zawodowego dla technikum
* doradztwa zawodowego dla liceum ogólnokształcącego
* doradztwa zawodowego dla szkoły policealnej

B) WZORCOWYCH ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH FUNKCJONOWANIA WSDZ (WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO):

· dla szkoły podstawowej

· dla branżowych szkół

· dla technikum

· dla liceum ogólnokształcącego

· dla szkoły policealnej

C) WERSJE ELEKTRONICZNE PRZYKŁADOWYCH SCENARIUSZY ZAJĘĆ Z UCZNIAMI, SPOTKAŃ Z RODZICAMI I SPOTKAŃ RAD PEDAGOGICZNYCH ORAZ INNYCH DZIAŁAŃ DORADCZYCH DO WSZYSTKICH PROGRAMÓW (W SUMIE OK.350).

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium.

_W przypadku gdyby mieli Państwo pytania prosimy o kontakt na bezpośredni nr. telefonu 22 345 37 91 lub _22 345 37 45

Zespół projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

-------------------------

Seminaria wdrożeniowe odbywają się w ramach projektu pozakonkursowego „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”,_ _Oś priorytetowa II:_ Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,_ Działanie 2.14. _Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie_, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

-- 

Z poważaniem

Zespół projektu

„Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłychEfektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

Ośrodek Rozwoju Edukacji

ul. Aleje Ujazdowskie 28; 00-478 Warszawa

tel. 22 345 37 91 lub 22 345 37 45 fax 22 345 37 70


©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Deklaracja dostępności   |   Projekt i realizacja: 10M