Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+  | 

Zarządzenie nr 4 2020/2021


LO.021. 4 .2019
ZARZĄDZENIE NR 4.2020/2021


Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Nadarzynie z dnia 24 września 2020r. w sprawie określenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz. 1603) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 są:


14.10.2020 – Dzień Edukacji Narodowej
02.11.2020 – poniedziałek po dniu Wszystkich Świętych
21 i 22. 12.2021 – poniedziałek i wtorek przed świętami Bożego Narodzenia
04-07.05.2021 – egzaminy maturalne
04.06.2021 – piątek po święcie Bożego Ciała


Zaopiniowano na Radzie Pedagogicznej w dniu 27.08.2020r.
Zaopiniowanie przez Radę Rodziców w dniu 23.09.2020r.
Zaopiniowano przez Samorząd Uczniowskiego w dniu 19.09.2020r.

 


Leszek Skrzypczak
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Pawła II w Nadarzynie

©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Deklaracja dostępności   |   Projekt i realizacja: 10M