ul. Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn, tel. (22) 739-96-90  | 

Terminy zebrań


Zebrania z rodzicami
18.09.2019 – informacyjne
20.11.2019 – dzień otwarty dla klas I, II, III; spotkanie inf. dla rodziców I
11.12.2019 - poinformowanie o przewidywanych ocenach ndst , szkolenie dot. profilaktyki
15.01.2020 – śródroczne i informacja dot. organizacji egzaminu maturalnego
08.04.2020 – dzień otwarty dla klas I, II, poinformowanie o przewidywanych ocenach ndst. kl. III
03.06.2020 - poinformowanie przewidywanych ocenach nast. kl. I, II

 

 

 

Zebrania rozpoczynają się o godzinie 18.00

 

©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Projekt i realizacja: 10M