ul. Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn, tel. (22) 739-96-90  | 

Projekt „START THE CHANGE"!


Projekt z wiedzy o społeczeństwie
Projekt „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” ma na celu wyposażenie kadr szkolnych oraz młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności, migracji oraz własnej roli i odpowiedzialności za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka, wymiany doświadczeń z praktykami i praktyczkami z różnych krajów Europy w ramach międzynarodowych szkoleń. Młodzież zaangażowana będzie w realizację innowacyjnych działań łączących tematykę praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i migracji. 
Reprezentacja młodzieży z Polski spotka się z rówieśnikami i rówieśniczkami z krajów partnerskich podczas obozów aktywistycznych na Lampedusie i w Maroko

 

                                 

©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Projekt i realizacja: 10M