ul. Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn, tel. (22) 739-96-90  | 

ZARZĄDZENIE NR 9 .2019/2020LO.021.  9  .2020                             

ZARZĄDZENIE NR  9 .2019/2020

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Jana Pawła II w Nadarzyniez dnia 27 kwietnia 2020r.

 

            w sprawie organizacji pracy liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II  w Nadarzynie  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 742) oraz na podstawie  Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493), zarządzam:     

 

                                                                                                      § 1

 

 

Zarządzenie nr 6.2019/2020 dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Nadarzynie    z dnia  24 marca 2020 r. obowiązuje w okresie od 27 kwietnia  do odwołania.

 

 

                                                                                        Leszek Skrzypczak

                                                                            Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Jana Pawła II w Nadarzynie

©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Projekt i realizacja: 10M