ul. Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn, tel. (22) 739-96-90  | 

Procedura organizacji pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Nadarzynie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznegoCOVID Procedura postępowania

 

1.algorytm postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19

 

2.algorytm postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz

 

3. algorytm postępowania na wypadek podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Projekt i realizacja: 10M