ul. Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn, tel. (22) 739-96-90  | 

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne MENMinisterstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Szczegóły na stronie:

 

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14618,Ksztalcenie-na-odleglosc-nowe-regulacje-prawne.html

©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Projekt i realizacja: 10M