ul. Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn, tel. (22) 739-96-90  | 

Informacja dotycząca nauczania hybrydowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Nadarzynie 

 

            Zgodnie z komunikatem z konferencji Premiera RP z dnia 15 października 2020r.
od 17.10.2020r. szkoły ponadpodstawowe znajdujące  się w strefie żółtej realizują zajęcia lekcyjne w systemie hybrydowym.

W porozumieniu z organem prowadzącym 15 oddziałów naszego liceum podzieliśmy na 5 grup:

Grupa I – klasy I A B C

Grupa II – klasy II po szkole podstawowej  A B C

Grupa III – klasy mistrzostwa sportowego ID, IIG, IIH

Grupa IV - klasy II po gimnazjum D E F

Grupa V – klasy III A B C

 

Grupa V (tj. klasy trzecie) będzie miała cały czas zajęcia stacjonarne w szkole. Pozostałe grupy będą miały zajęcia realizowane rotacyjnie w sposób zdalny w wymiarze
co 2 tygodnie od 19.10.2020r.

Rozpoczyna grupa I tj. klasy 1A, 1B, 1C.

Pozostałe klasy mają zajęcia stacjonarne.

Wszystkie klasy i nauczycieli obowiązuje aktualny plan lekcji.

Zajęcia zdalne realizowane są przez nauczycieli zgodnie z planem, w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji Google GSuite lub aplikacji Office 365 Teams. Obowiązuje „Procedura pracy w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Nadarzynie w roku szkolnym 2020/2021 – organizacja kształcenia  w modelu mieszanym (hybrydowym)” Wariant A. Procedury cały czas są dostępne na stronie liceum w zakładce „Dokumenty”,  otrzymaliście je również Państwo we wrześniu za pośrednictwem e-dziennika Librus.

            Nauczyciele uczący w klasach 1A, 1B, 1C dziś do godziny 17.00 poinformują uczniów swoich klas za pomocą jakiej aplikacji GSuite/Teams będą prowadzić zajęcia. Obecność uczniów podczas zajęć jest obowiązkowa. Stosowne zarządzenia będziemy publikować na stronie internetowej szkoły (zakładka „Dokumenty”) oraz przekazywać
w dzienniku Librus.

            Wszystkie problemy dotyczące realizacji zdalnego nauczania prosimy przekazywać bezpośrednio do wychowawców klas.

 

                                                                                  Leszek Skrzypczak

                                                                                         Dyrektor LO

 

©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Projekt i realizacja: 10M