ul. Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn, tel. (22) 739-96-90  | 

Zasady rekrutacji


W rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Nadarzynie uwzględniamy oceny z następujących przedmiotów:

 

- języka polskiego

- matematyki

- języka angielskiego lub innego języka obcego obowiązkowego (jeśli uczeń nie uczył się j. angielskiego)

 

oraz

- w klasie 1a i 1d fizyki albo chemii (zależnie od wyboru ucznia)

- w klasie 1b i 1e wiedzy o społeczeństwie

- w klasie 1c i 1f biologii

 

                  Zasady rekrutacji dla absolwentów gimnazjum określa:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r., poz. 586) - kliknij tutaj     

 

 

                Zasady rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej określa:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. (Dz. U. z 2017r., poz. 610) - kliknij tutaj                     

©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Projekt i realizacja: 10M