ul. Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn, tel. (22) 739-96-90  | 

Oceny z przedmiotów uwzględniane w rekrutacji


 

 

W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana Pawła II w Nadarzynie uwzględniamy oceny z następujących przedmiotów:

 

 

Klasa I A

 

Klasa I B

Klasa I C / I D

 

Ø język polski

Ø matematyka

Ø język angielski (lub inny język obcy jeśli uczeń nie ma na świadectwie oceny  z języka angielskiego)

Ø fizyka albo chemia (zależnie od wyboru ucznia)

 

Ø język polski

Ø matematyka

Ø  język angielski (lub inny język obcy jeśli uczeń nie ma na świadectwie oceny  z języka angielskiego)

Ø wiedza o społeczeństwie

 

Ø język polski

Ø matematyka

Ø język angielski (lub inny język obcy jeśli uczeń nie ma na świadectwie oceny  z języka angielskiego)

Ø biologia.

 

©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Projekt i realizacja: 10M