ul. Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn, tel. (22) 739-96-90  | 

Harmonogram rekrutacji do liceum w Nadarzynie


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II  W NADARZYNIE                                    NA ROK SZKOLNY 2020/2021     

 zgodnie z załącznikiem nr 1 zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2020.   

 

Rekrutacja zasadnicza
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz         z dokumentami - klasa A, B, C.

od 11 maja                           od godz. 8.00 

do 23 czerwca                       do godz. 15.00

2 Złożenie wniosku wraz z dokumentami                              o przyjęcie do szkoły do oddziału mistrzostwa sportowego (piłka nożna chłopców) klasa D.

od 11 maja                    od godz. 8.00     

do 20 maja                    do godz. 15.00

3 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej  do klasy D- Warszawa, ul. Łazienkowska 3.

26 maja           I termin                           godz. 16.00   

15 czerwca       II termin                          godz. 16.00  

w przypadku udokumentowanych sytuacji losowych                                                                                                        

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

10 czerwca    I termin             godz. 9.00                              

19 czerwca   II termin             godz. 9.00                              

5 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu  ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez szkołę absolwenta).

od 26 czerwca                od godz. 8.00                                     

do 30 czerwca                do godz. 15.00

6 Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia).  13 lipca                           godz.12.00
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.

od 13 lipca                        od godz. 8.00

do 20 lipca                       do godz.15.00                                                                                                

8 Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 21 lipca                              godz. 14.00

                                                                                             

Rekrutacja uzupełniająca
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz            z dokumentami - klasa A, B, C.

od 22 lipca                   od godz.8.00                                

do 27 lipca                   do godz. 15.00                                       

Złożenie wniosku wraz z dokumentami                       o przyjęcie do szkoły do oddziału mistrzostwa sportowego (piłka nożna chłopców) klasa D.

od 22 lipca                   od godz. 8.00                         

do 27 lipca                   do godz.15.00                                                                  

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej  do klasy D - Warszawa, ul. Łazienkowska 3. 29 lipca                         godz. 16.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 7 sierpnia                       godz. 10.00                     
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia). 17 sierpnia                     godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.

od 17 sierpnia                od godz. 9.00                             

do 21 sierpnia                 do godz. 15.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 24 sierpnia                      godz. 14.00

                    

Liceum nie uczestniczy w rekrutacji elektronicznej. Wnioski o przyjęcie należy składać w formie papierowej do sekretariatu szkoły

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.

©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Projekt i realizacja: 10M