ul. Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn, tel. (22) 739-96-90  | 

Komunikat dotyczący podręczników do klas pierwszych
Szczegółowa informacja o podręcznikach do języka angielskiego i języka niemieckiego dla danej grupy zostanie podana przez nauczycieli po teście 
kwalifikacyjnym.


Test dla klas A, B, D, E odbędzie się w dniu 02.09.2019 o godzinie 10.45-12.00

Do matematyki obowiązuje książka Pazdro.
Dla wszystkich uczniów obowiązują podręczniki  zakres podstawowy, a dla klas A i D również zakres rozszerzony.

W klasach A, B, C do przedmiotów, które uczniowie wybrali jako przedmiot rozszerzony obowiązuje zarówno podręcznik z zakresu podstawowego jak i zakresu rozszerzonego.

©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Projekt i realizacja: 10M