ul. Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn, tel. (22) 739-96-90  | 

Klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna rekrutacja do szkoły

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
  w Nadarzynie Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn , tel.(22) 739 96 90, email: liceum@nadarzyn.pl
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych Iwony Obarzanek: e-mail: iod@cbi.org.pl.
 3. Dane osobowe kandydata oraz opiekunów prawnych kandydata do Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie:
 4. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 5. w związku z prowadzoną rekrutacją do Liceum Ogólnokształcącego
  w Nadarzynie;
 6. mogą zostać udostępnione organowi założycielskiemu do Liceum Ogólnokształcącego
  w Nadarzynie, którym jest Gmina Nadarzyn, podmiotom prowadzącym obsługą administracyjno-organizacyjną do Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie
  a w zakresie imienia i nazwiska zostaną opublikowane na liście zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych kandydatów a następnie przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.
 7. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 8. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 9. W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
 10. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 11. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, którego spełnienie jest niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji.
©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Projekt i realizacja: 10M