ul. Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn, tel. (22) 739-96-90  | 

Instytucje i osoby, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.


 

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , ul. Gomulińskiego 2, 05-831 Pruszków,

tel. 22- 758-68-29

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Drzymały 30, 05-831 Pruszków,

tel. 22-738-15-04

 1. Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Nadarzynie:
 • psycholog Agnieszka Jaślikowska, tel. 22-729-82-74 (środa 16-19, piątek 10-13), NOK wejście od strony ronda Armii Krajowej
 • psychoterapeuta/mediator Marek Mietelski, GOPS, tel. 22-739-73-20
 • psycholog dziecięcy, Beata Nasiadka, tel. 22-739-73-11, Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe Tęcza
 1. Zespół Ośrodków Wsparcia, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 24, 05-820 Piastów, tel. 22-753-45-56
 2. 116 111, 116.111.pl – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
 3. 800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
 4. 800 120 002, www.niebieskalinia.org – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”
 5. 801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania „ Narkotyki-Narkomania” dla dzieci i dorosłych Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Projekt i realizacja: 10M